JCH.CZ, JCH.SK, CH SI, CH PL  Casper Debra - Damo

* 12. 10. 2008
HD A/A 

Slovenský junioršampion krásy mladých
eský junioršampion krásy mladých
Slovenia champion
Champion Polski
casper 24 m

Casper 24 msíc


casper 23 msíc

Casper 23 msíc


casper 22 msíc

Casper 22 msíc

casper 19m

Casper 19 msíc

casper 12 msíc

Casper 12 msíc

casper

Casper 12 msíc


casper 6 msíc

Casper 6 msíc


casper 5 msíc

Casper 5 msíc


casper 5 msíc

Casper 5 msíc


casper

Casper 2 msíce

casper

Casper  2 týdny

casper

Casper 10 dní